ஆர்கிட் – களின் அணிவகுப்பு

லால்பாக் குடியரசு தின மலர்க் கண்காட்சியில் மற்ற மலர்களைப் போலவே ஆர்கிட் – களையும் அழகாக அடுக்கி வைத்திருந்தனர். அவற்றுள் என்னைக் கவர்ந்த ஆர்கிட் மலர்களை உங்களுடன் பகிறுகிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s